Acasa » 

COMITETUL DIRECTOR ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  • Consiliul de Administraţie îşi desemnează un Comitet director care asigură funcţionarea sa între două şedinţe.
  • Comitetul director al Consiliului de Administraţie se constituie din: Rector, prorectori, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
  • Comitetul director al Consiliului de Administraţie se întruneşte în şedinţe săptămânal.
  • Comitetul director al Consiliului de Administraţie adoptă măsuri de gestionare a activităţilor curente ale universităţii, pe care le supune validării în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.
  • Comitetul director al Consiliului de Administraţie stabileşte prioritatea introducerii pe ordinea de zi a punctelor solicitate de membrii Consiliului de Administraţie.
  • Consiliul de Administraţie poate delega soluţionarea unor probleme care intră în atribuţiile sale către Comitetul director al Consiliului de Administraţie.
  • Gestionarea activităţii suport al Comitetului director se realizează de către Cancelaria Rectorului UVT.MEMBRII COMITETULUI DIRECTORpoza Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA
Rector
poza Prof. Univ. Dr. Dana PETCU
Prorector Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare ştiinţifică
poza Conf. Univ. Dr. Cosmin ENACHE
Prorector Strategie Financiară
poza Conf. Univ. Dr. Octavian Mădălin BUNOIU
Prorector Strategie Academică
poza Conf. Univ. Dr. Irina MACSINGA
Prorector Relații Internaționale
poza Prof. Univ. Dr. Otilia Florica HEDEŞAN
Prorector – Director CSUD
poza Ec. Dr. Laurenţiu Nicolae GEORGESCU
Director General Administrativ
poza Bianca Denisa CERNUȘCĂ
Preşedinte OSUT
poza Conf. Univ. Dr. Carmen Mihaela BĂBĂIŢĂ (Invitat permanent)
Șef Cancelaria Rectorului
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2019. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592170    Fax: +40-(0)256-592312
Email: carmen.babaita@e-uvt.ro